... welcome ...

06/04/2021

Trầm cảm

Trầm là gì mà cảm là gì
Trầm là hương mà cảm chỉ là gió
Trầm và cảm cả hai từ ghép lại
Phép hợp liên hoại tử một tâm can
Đời có bệnh thân thì dễ chữa
Chứ vào tâm rồi sỏi đá cũng nứt đôi
Hỡi ai ơi đừng vội hiểu nhầm tôi
Đây là bệnh -“thật”- chứ chẳng chơi đâu mà cười
Không phải sáng nắng chiều mưa lại
Mà dãi dầu thần khí đã tổn hao
Biết bao người tìm đường phương cứu chữa
Cũng không ít kẻ bỏ mạng phía sau
Hãy nghe theo lời vàng đức từ lang
Chăm uống thuốc luyện tập tay chân khoẻ
Mỗi một lần ít nhất là có thể
Ráng từng ngày mở cửa dạo tiếng cười
Rồi chiên trống tù và ngân thanh sắc
Ráng tập chơi chim chóc cũng ngoái đầu
Nếu ta thích vật gì thì hãy lấy
Tiếc làm chi vài chục bõ vào đâu
Lại được tước vài cọng tâm đang rối
Làm nhẹ liền một nỗi niềm bi ai
Dốc từ đây như phủi sạch là xong
Não kích lại là vi diệu kế
Ôi từ nay liệu ta còn có thể?
Trở lại đời tươi thắm với ngàn hoa

— mimoza

Posted in PoemTaggs:
Write a comment