... welcome ...

02/04/2021

Tình

Tình lay lất nhưng người chưa chất ngất
Tiễn tình đi tình cứ ngoái trông theo
Chôn tình cũ tình vùng lên sống lại
Để làm chi lại chảy máu vào tim
Ôi tình cũ hãy theo người tiến bước
Lỗi hẹn người một kiếp sống phu thê

— mimoza

Posted in PoemTaggs:
Write a comment