... welcome ...

20/03/2021

Than người

Tình nhân ơi sao vội đi nhanh thế
Để lại đây một đám lửa tàn tro
Để hơi lạnh quẩn quanh căn phòng cũ
Để nước mắt tràn bờ mãi không ngơi
Người xưa kia đã thành gia thành thất
Còn ở đây ta cứ mãi cứ chờ
Chẳng trách ai không muốn đợi muốn trông
Chỉ trách mình bạc phước hận trời cao

— mimoza

Posted in PoemTaggs:
Write a comment