... welcome ...

22/03/2021

Than đời

Cuộc đời ơi, sao nhân tình bạc bẽo
Để mình ta, mãi một kiếp đơn côi
Để hồn ta nắng hạ đi nhanh quá
Để ngoài đồng một tượng gỗ trống trơ
Đời trăn trối dẫu ta có sống lại
Hãy làm người đừng mãi kiếp phù tang
Đã khát khao một tình yêu bừng cháy
Rực lửa hồng hóng mãi hết ngàn năm

— mimoza

Posted in PoemTaggs:
Write a comment