... welcome ...

Tag: tức tưởi phun thơ

Latest Posts
Tức tưởi

Ta xưa nay vốn rất ghét thơNhưng hôm nay bị cuồng đường cuối đấtTrong tâm khảm đã ngầm ôm cục…

Than đời

Cuộc đời ơi, sao nhân tình bạc bẽoĐể mình ta, mãi một kiếp đơn côiĐể hồn ta nắng hạ đi…

Than người

Tình nhân ơi sao vội đi nhanh thếĐể lại đây một đám lửa tàn troĐể hơi lạnh quẩn quanh căn…