... welcome ...

Tag: tình

Latest Posts
Trans

Đi với les ta cũng chỉ là lesĐi với nam ta khắc hệ tương sinhĐi với bi đời ta nên…

Trầm cảm

Trầm là gì mà cảm là gìTrầm là hương mà cảm chỉ là gióTrầm và cảm cả hai từ ghép…

Tình

Tình lay lất nhưng người chưa chất ngấtTiễn tình đi tình cứ ngoái trông theoChôn tình cũ tình vùng lên…