... welcome ...

Tag: đời

Latest Posts
Resetting

Sống gần xong một kiếp người mà cái gì cũng sợ, cái gì cũng không dám làm cho chính mình,…

Ta

Cuộc đời ta chỉ đi hai hàng chéoCứ vạch thẳng bị gạch bởi cung tênBao trắc trở khốn cùng phải…

Tỉnh

Nghĩa tử nghĩa tận nghĩa lận đậnNghĩa sinh nghĩa diệt kiếp điều hiuNghĩa nhân nghĩa ái tình ngang tráiNghĩa rượu…

Bạc

Đường tình bạc nghĩa là thườngBạc trăm năm tóc bạc sờn áo aiBạc đi bạc mãi bạc vềBạc ngồi xổm…

Hỏi

Tài hoa đang rạng rỡKhí phách vượt đại dươngChả lẽ trời không thươngCho anh hùng thoả chí?! — mimoza

Dại

Việc gì là của người taThì đứng chớ dại mà châu đầu vàoAi ơi nhớ lấy câu nàyTiền nằm trong…