... welcome ...

18/03/2021

Nam nhi chí

Sông dài lồng lộng gió
Đẩy thuyền nhẹ lướt nhanh
Bồng bềnh sóng dạt dào
Nam nhi khí ngất cao
Hang hùm miệng sói sá chi đâu
Dầy dặn chinh chiến muôn rừng kiếm
Để đời xuân sang soi rực sáng
Chẳng phụ ai lại trọng nghĩa thái sơn
Lòng trung chinh coi tử sinh như gió thoảng
Bậc trượng phu ai chẳng mỏi lắm thay
Anh tài hào kiệt chốn đời nay
Hãy…
Quần tụ chiếu sáng muôn phương cõi
Nguyện binh dũa, chữ mài sắc tựa gươm
Chém độc quyền, đập tan bức tường đá
Chuộc tổ quốc lại báo được non sông
Hưng Lạc Hồng, Việt Nam thịnh thịnh thế
Là đã thoả, là đã chí hiên ngang.

— mimoza
[Biến tấu từ tiểu thuyết Tam Quốc Chí]

Posted in PoemTaggs:
Write a comment